Nieustanne przemiany społeczne, dynamizacja gospodarki i rozwój technologii informacyjnych doprowadzają do ciągłych zmian na rynku pracy. Wymagają one od osób dorosłych podniesienia kompetencji zawodowych. W tym celu muszą skorzystać z dostępnych form samokształcenia, aby pozyskać nową wiedzę i nabrać doświadczenia. Jakie możliwości w tym zakresie warte są wyróżnienia?

Dostępne formy kształcenia dla osób dorosłych


Osoby dorosłe zdecydowane na podjęcie nauki, mają do wyboru wiele możliwości. Mogą skorzystać z usług uczelni publicznych, a także prywatnych. Edukacja odbywa się przede wszystkim poprzez uczestnictwo w zajęciach, realizowanych w odpowiednich centrach kształcenia oraz na uniwersytetach trzeciego wieku. Dla osób dorosłych organizowane są również szkolenia i kursy zawodowe. Chętni mogą też brać udział w wyjazdach studyjnych, seminariach i konferencjach. Kształcenie odbywa się ponadto poprzez oglądanie i słuchanie edukacyjnych audycji, czytanie edukacyjnych czasopism oraz naukę na odległość – np. przez internet. Każda indywidualna jednostka może w ten sposób podnieść kwalifikacje na własny koszt i z własnej inicjatywy. Nierzadko projektowaniem, organizacją oraz finansowaniem zajęć edukacyjnych zajmują się pracodawcy, którzy pragną poprawić wyniki swoich pracowników w organizacji.

Rola uniwersytetów w kształceniu dorosłych

Możliwości kształcenia się dla dorosłych stawiają przed nimi zupełnie nowe wyzwania. Do najważniejszych instytucji w obowiązującym systemie należą uniwersytety. Jako przedstawiciele szkolnictwa wyższego, należą do głównych inicjatorów edukacji permanentnej – niezależnej od wieku. Proponowana starszym studentom oferta edukacyjne kierowana jest do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Kolejne wydziały i kierunki otwierają się na potrzeby osób starszych, niezależnie od ich zainteresowań oraz motywacji. Uwzględniane są wszystkie potrzeby ludzi chętnych do nauki. Uczelnie wyższe prowadzą rozmaite formy kształcenia w bardzo szerokim zakresie, w pełni wykorzystując swój potencjał naukowy, dydaktyczny i organizacyjny.

Kwestia dofinansowania nauki

Unijne i krajowe dofinansowanie sprawia, że osoby dorosłe mogą podnosić swoje kwalifikacje niewysokim kosztem. Szkoły i uczelnie bardzo często same pozyskują potrzebne środki, dzięki czemu są w stanie zaoferować słuchaczom znacznie ciekawszą ofertę edukacyjną w niskiej cenie. Dotyczy to przede wszystkim ośrodków kształcenia formalnego – liceów i techników dla dorosłych, a także studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Niektóre z nich są nawet w stanie zapewnić swoim uczniom i studentom atrakcyjne stypendia. Wiele szkół posiada w swojej ofercie dofinansowane kierunki specjalistyczne – np. w zakresie kształcenia techników-masażystów. Środki przydzielane są także na realizacje sezonowych szkoleń, np. kursów językowych. Ośrodki edukacyjne pozyskują środki na ich realizację od regionalnego urzędu marszałkowskiego, a udział w nich jest całkowicie bezpłatny lub możliwy za niską opłatą.