Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością jest bardzo istotne w każdej jednostce badawczej. Bardzo często posiadanie certyfikatu takiego systemu jest warunkiem koniecznym, by wyniki badań prowadzone przez laboratorium były uznane. Zarządzanie jakością, jakie powinno być wprowadzone w takiej jednostce badawczej jest określone w normie ISO/IEC 17025. Wdrożenie zapisów tej normy jest poświadczeniem rzetelności i wiarygodności. Proces wprowadzenia powyższej normy jest bardzo skomplikowany, ale warto go przeprowadzić, gdyż Twoja działalność bez odpowiedniego Systemu Zarządzania Jakością będzie ogólnie mówiąc bez sensu. Przejść przez wszystkie zawiłości związane z wprowadzaniu systemu pomoże Ci nasza firma. Zapraszamy do zapoznania z ofertą naszej firmy agm-konsulting.pl. Wdrożenie ISO 17025 w Twoim laboratorium będzie dziecinnie proste dzięki naszemu zespołowi fachowców. Przeprowadzimy audyt, nakreślimy zmiany, które trzeba koniecznie wprowadzić oraz pomożemy w uzyskaniu certyfikatu wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO/IEC 17025. W dalszej części dowiesz się, jakie są wymagania wspomnianej normy, wymienimy korzyści z jej wprowadzenia oraz wyjaśnimy, w jaki sposób wprowadza się system.

ISO 17025 – wymagania

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością wymusi na Tobie zmianę organizacji pracy. Powyższa norma opisuje, jak ma to wyglądać. Założeniem IEC 17025 jest stworzenie w Twoim laboratorium systemu zapewniającego jakość na odpowiednim poziomie oraz prawidłowego jego funkcjonowania.
W normie IEC 17025 opisane są wymogi dotyczące różnych gałęzi działalności od strony jakościowej i technicznej. Opisane są na przykład zasady:

  • Zachowania poufności;
  • Kontrolowania sprzętów;
  • Przechowywania przyrządów pomiarowych;
  • Rozwijania kompetencji pracowników i zgodnie z nimi przydzielania im zadań.

W tym dokumencie opisane są również zasady dotyczące doboru i walidacji metod badawczych, procedur badawczych oraz raportowania wyników.
W normie zawarte jest dużo aspektów działalności laboratoryjnej. Unormowane są również sprawy związane z kontaktem z klientami. Określone są też wymogi jakościowe, które powinno spełniać dobrze prosperujące laboratorium. Warto zauważyć, że jeżeli Twoje laboratorium spełni wymogi ISO/IEC 17025 to spełnia również wymagania ISO 9001:2015. Nie działa to w kierunku odwrotnym, więc posiadanie ISO 9001 nie nadaje nam ISO 17025.

ISO 17025 – korzyści z posiadania certyfikatu

Wprowadzenie wymogów normy ISO/IEC 17025 przyniesie Twojemu laboratorium wiele korzyści. Są one widoczne od strony działania laboratorium, jak i od strony klienta. Główną zaletą jest to, że omawiany System Zarządzania Jakością podnosi prestiż prowadzonej przez Ciebie placówki. Zyskuje ona większą rzetelność i wiarygodność na rynku.
Legitymowanie się certyfikatem ISO 17025 daje informację potencjalnemu przyszłemu klientowi, iż w zespole laboratoryjnym pracują tylko i wyłącznie kompetentni i wysoce wykwalifikowani pracownicy. Jest też informacją, że do badań i prac wzorcujących wykorzystuje się najwyższej klasy sprzęt. Korzyścią również jest to, że gdy zastosujesz wszystkie wytyczne normy ISO/IEC 17025 usprawni to działalność Twojej placówki. Posiadając ISO 17025, można wystąpić o akredytację do PCA (Polskiego Centrum Akredytacji). Taki dokument wprowadza Twoje laboratorium na wyższy poziom.

Procedura wdrożenia ISO/IEC 17025

Na początku naszych działań sprawdzamy stopień, w jakim procedury wykorzystywane przez Twoje laboratorium są zgodne z normą ISO/IEC 17025. W dalszym kroku pomagamy opracować i dostosować procedury, instrukcje i formularze. Dokumenty te będą potrzebne podczas przeprowadzania procedury akredytacji Systemu Zarządzania Jakością. W ramach przeprowadzanych działań przeszkolimy twoich pracowników i zapoznamy z budową systemu. Po wszystkich tych działaniach przeprowadzimy audyt wewnętrzny. Ma on na celu sprawdzenie czy wdrożony system działa w Twoim laboratorium. Na tym etapie może zaistnieć konieczność przeprowadzenia działań korygujących procedury celem usunięcia błędów, które powstały. Teraz już Twoja placówka jest gotowa do akredytacji.
System Zarządzania Jakością wprowadza się zazwyczaj kilka miesięcy. Czas ten oczywiście jest zależny od tego, jak duże są struktury Twojego laboratorium oraz jaki jest stopień zgodności z ISO/IEC 17025. Od tych aspektów zależał będzie również koszt wprowadzenia systemu. Każdy klient w tym przypadku wyceniany jest indywidualnie.

Podsumowanie

Realizacja wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 17025 łączy się z przeprowadzeniem szeregu zmian tak, aby działania Twojego laboratorium spełniały wymogi opisywanej normy. Polecamy swoje usługi, a nasza pomoc zaoszczędzi czas Twój i Twoich pracowników. Posiadamy wiele pozytywnych opinii. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony agm-konsulting.pl oraz do kontaktu.