Izolacja fundamentów to niezwykle ważna kwestia, o której nie można zapominać podczas budowy domu. Często są one traktowane „po macoszemu” – w końcu jest to element konstrukcji znajdujący się w ziemi. Z tego też powodu należy pamiętać o solidnej izolacji, która zapewni wieloletnią stabilność całego budynku. Fundamenty należy solidnie zabezpieczyć przed działaniem wody, wilgoci oraz przed utratą ciepła – mimo że znajdują się pod powierzchnią, wcale nie są mniej podatne na przemarzanie czy wilgoć niż ściany zewnętrzne.

Izolacja fundamentów – po co ją wykonywać?

Fundamenty są elementem konstrukcji umiejscowionym w ziemi – z tego też powodu są stale narażone na działanie wilgoci, która przenika mury wprost z gruntu. Z czasem prowadzić to może do powstawania korozji i niszczenia, szczególnie jeśli w okresie zimowym zgromadzona w nich woda zamarza. Jednocześnie nieodpowiednio zabezpieczone mogą być przyczyną zawilgocenia ścian na parterze, a przez podłogę na gruncie szybko ucieka ciepło z wnętrza domu. Odpowiednią izolacją powinna zająć się firma stawiająca fundamenty, która powinna wykorzystywać nowoczesny i sprawdzony materiał, jednocześnie wyróżniając się niezbędną wiedzą i doświadczeniem, dlatego warto odwiedzić przykładowo tę stronę: https://hothouse.com.pl/oferta/izolacja-fundamentow/. W tej kwestii nie warto oszczędzać, ponieważ ewentualne koszty późniejszych poprawek mogą okazać się znacznie droższe niż solidna izolacja i ocieplenie jeszcze na etapie budowy. Rodzaj izolacji koniecznej do wykonania powinien zostać określony przez fachowców na podstawie poziomu wód gruntowych oraz stopnia przepuszczalności gleby. Duże znaczenie ma również to, czy dom posiada piwnicę.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

Przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu chroni fundamenty pozioma izolacja przeciwwilgociowa. Jest to warstwa ochronna wykonywana na wierzchu wylanych ław fundamentowych – zazwyczaj w tym celu wykorzystuje się papę termozgrzewalną, folię lub włókninę. Takie rozwiązanie chroni ściany oraz podłogę parteru przed wilgocią, nawet jeśli dojdzie do zawilgocenia ław. Dzięki zastosowaniu izolacji można przerwać ciągłość konstrukcji między częścią podziemną a nadziemną budynku. Mury nie będą wówczas wyciągały wody ze ściany fundamentowej.

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest izolacja pionowa. Układa się ją na powierzchni ścian fundamentowych – jej zadaniem jest ochrona ścian przed wilgocią, która może pochodzić z wód opadowych czy gruntowych. Izolację przeciwwilgociową łączy się z cieplną – warstwę nieprzepuszczającą wody można układać bezpośrednio na ścianie fundamentowej lub dopiero po wykonaniu ocieplenia styrodurem lub płytami EPS (grubość ocieplenia jest określona w projekcie). Izolację wykonuje się z mas bitumicznych, które stosuje się w co najmniej dwóch warstwach. Pierwsza nakładana jest poziomo, a kiedy wyschnie dodaje się kolejną, tym razem pionową. Masy bitumiczne tworzą mocną powłokę przypominającą swoją strukturą gumę, zabezpieczając przed wchłanianiem wody. Warto pamiętać o tym, że izolacja pionowa oraz cieplna powinny zostać pokryte folią kubełkową, której zadaniem jest ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, mogącymi powstać, np. podczas obsypywania konstrukcji ziemią.

Kiedy wykonuje się izolację fundamentów?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, kiedy wykonać izolację fundamentów. Otóż jest ona zalecana zawsze, nawet wówczas gdy wody gruntowe są bardzo niskie, a gleba na budowie jest piaszczysta. Lepiej zabezpieczyć się zawczasu niż później żałować. Wykonuje się ją na różnych etapach budowy – poziomą po wylaniu ław, pionową po wykonaniu ścian fundamentowych, nakładając masę bitumiczną bezpośrednio na pustaki lub EPS/styrodur już po wykonaniu ocieplenia. Jeśli na tym etapie wykonanie izolacji zostanie zaniedbane, ewentualne poprawki będą wiązały się z dużym nakładem prac i kosztów, nie mogąc jednocześnie zapewniać tak dobrego efektu.