wapno-nawozowe

Nawożenie roślin poprawia ich kondycję, zwiększa dostępność pierwiastków w glebie, zabezpiecza przed chorobami, ale też wpływa na właściwości oraz na smak roślin. Niektóre nawozy są korzystne nie tylko dla roślin, ale również dla gleby. Dobrym przykładem takiego nawozu jest wapno. Substancja korzystnie wpływa na zmęczone gleby, poprawia ich strukturę oraz odkwasza je. Co to jest wapno nawozowe i kiedy je stosować?

Co to wapno nawozowe?

Wapno nawozowe to produkt, w skład którego wchodzą związki wapnia. Mogą one występować w formie tlenków, węglanów lub wodorotlenków. Czasem w nawozie znajdują się również związki magnezu. Po zastosowaniu nawozu na podłoże dochodzi do przemian, czyli do reakcji chemicznych, w wyniku których powstają kationy wapniowe oraz magnezowe. Kationy są łatwo dostępne dla roślin, to jednak nie jest ich jedyna funkcje. Obecność kationów przyczynia się do odkwaszenia gleby, czyli do wyparcia kwaśnych kationów z gleby. Odpowiadając na pytanie, co to jest wapno nawozowe, należy podkreślić więc dwie funkcje tego produktu – jedną z nich jest odżywianie roślin, a drugą odkwaszanie podłoża.

Kationy magnezowe i wapniowe pełnią bardzo ważną funkcję w odżywianiu roślin. Wzmacniają odporność, stymulują procesy regeneracyjnie, ale też wpływają na związywanie kwiatów oraz na formowanie owoców. Braki wapnia mogą być bardzo niebezpieczne dla roślin owocujących, np. dla pomidorów. Niedobry tego pierwiastka widać gołym okiem – owoce mają zapadniętą skórkę i gniją przy szypułkach. Więcej informacji o przemianach nawozów wapniowych w glebie można znaleźć na stronie internetowej industria.eu

Dlaczego stosuje się wapno nawozowe?

Stosowanie wapna magnezowego jest popularną metodą poprawy właściwości gleb w uprawach rolniczych, ale również stosuje się je w ogrodach. Dowiedziałeś się już co to wapno nawozowe, teraz warto skupić się na korzyściach płynących z zastosowania tego nawozu. Wapno nawozowe z magnezem stosuje się w celu odkwaszenia gleby. Zakwaszone podłoże może być nieodpowiednim miejscem dla rozwoju roślin, dodatkowo niskie pH gleby będzie zwiększać ryzyko zachorowania roślin na niektóre choroby glebowe, np. na kiłę kapusty. Co więcej, niski odczyn negatywnie wpływa na biodostępność pierwiastków. Rośliny rosnące w takich warunkach mogą cierpieć z powodu niedoborów, nawet jeśli nawozisz je regularnie. Dotyczy to np. azotu oraz fosforu, ale też mikroelementów.

Gleba o odpowiednim odczynie ma lepszą strukturę, wpływa na to również sama zawartość wapnia oraz magnezu. Korzystniejsza struktura gleby to bogatsze życie mikrobiologiczne w podłożu. Mikroorganizmy szybciej przetwarzają martwą materię organiczną, a to jeszcze więcej cennych substancji dostępnych dla roślin. Organizmy glebowe odpowiadają również za ochronę roślin przed patogenami. Mogą blokować wiele infekcji, które odbywają się przez korzenie. Lepsza struktura gleby wpływa na zawartość wody oraz powietrza w podłożu. O korzyściach ze stosowania wapna nawozowego dowiesz się więcej ze strony industria.eu.

Kiedy stosuje się wapno nawozowe?

Omawiając temat zakwaszenia gleby, warto skupić się na tym, co to wapno nawozowe oraz kiedy się je stosuje. Skutki zakwaszenia gleby mogą być różne, najczęściej są to niskie plony będące skutkiem słabego wzrostu roślin oraz kiepskiego nawiązywania się owoców. Skutkiem niskiego pH będzie też akumulacja metali ciężkich w glebie oraz w roślinach. Wapno nawozowe ma ciekawe właściwości, które unieruchomiają szkodliwe pierwiastki, dlatego rośliny ich nie pobierają. Przesłanką do zastosowania wapna nawozowego jest niski odczyn podłoża, wyjałowiona gleba oraz słaby wzrost roślin. Wysokiej jakości wapno nawozowe może mieć różną zwartość magnezu, związane jest to z pochodzeniem składników nawozowych. Nawozy o różnych proporcjach składników dostępne są u producenta industria.eu. Produkt może cechować się również odmienną granulacją oraz odczynem. W niektórych przypadkach zastosowanie nawozu wapniowego będzie korzystanie oddziaływać na podłoże przez wiele lat.