kukurydza

Kukurydza to popularna roślina uprawna, którą wysiewa się głównie na pasze dla zwierząt gospodarskich lub do celów przemysłowych. Jest to typowa roślina ciepłolubna, dlatego właściwy termin siewu kukurydzy ma duże znaczenie dla sukcesu uprawy. Z tego względu ziarniaki należy wysiewać do ciepłej ziemi. Niska temperatura gleby może być przyczyną nierównomiernych wschodów. Poznaj tajniki uprawy kukurydzy, które zabezpieczą Cię przed plonami niskiej jakości.

Dlaczego kukurydza nie wschodzi? Najważniejsze przyczyny nierównomiernych wschodów

Prawidłowe przygotowanie pola pod siew kukurydzy znacząco wpływa na wschody roślin. Podłoże, do którego wpadają nasiona, powinno być wyrównane, pozbawione grud i przede wszystkim, zasobne w składniki pokarmowe. Dużą zawartość materii organicznej w glebie, czyli próchnicy, uzyskuje się poprzez stosowanie roślin przedplonowych. Próchniczna gleba lepiej zatrzymuje wodę, ma ciemniejszy kolor, dlatego szybciej się nagrzewa od promieni słonecznych.

Często zdarza się, że kukurydza nie rośnie, ponieważ została wysiana do zbyt ciężkiej i mokrej gleby, a ziarniaki zostały umieszczone zbyt głęboko. Z tego względu lepiej siać kukurydzę do podłoża przeschniętego, niezbyt ciężkiego i odpowiednio przygotowanego za pomocą zabiegów agrotechnicznych.

Zimna gleba to najczęstsza przyczyna braku wschodów. Kukurydzę można wysiewać już w połowie kwietnia, jeśli aura jest sprzyjająca. Wschody powinny pojawić się po dwóch tygodniach. Wysiew w maju, przy wyższej temperaturze, skutkuje szybszym pojawieniem się kiełków kukurydzy. Jak widać, to ile rośnie kukurydza po wysiewie, zależy od średniej sumy temperatur w ciągu dnia.

Jak jakość nasion wpływa na wzrost i rozwój roślin?

Za sukces w uprawie roślin odpowiadają również nasiona. Ważną cechą nasion jest ich siła i zdolność do kiełkowania. Nasiona dobrej jakości zostały zebrane z odmian plennych, zbiór nastąpił w odpowiednim momencie. Ważne jest także samo przechowywanie ziarniaków kukurydzy. Materiał siewny przechowuje się w miejscu ciemnym, chłodnym, o niskiej wilgotności.

Duża wilgotność materiału siewnego naraża go na choroby grzybowe, które mogą skutkować gniciem i obniżeniem jakości kiełkowania. Na stronie https://superplony.pl/pl/c/Nasiona-kukurydzy/19 dostępne są nasiona popularnych odmian kukurydzy, które przeznaczone są do uprawy w warunkach klimatycznych kraju. Wysoka jakość nasion wpłynie korzystnie na obfitość plonów. Warto zainteresować się odmianami, które wykazują dużą odporność na choroby kukurydzy, w tym na fuzariozę, oraz na wyleganie.

Dlaczego kukurydza nie rośnie? Czyli problemy w uprawie

Problemy w uprawie mają różne podłoże — zazwyczaj mogą dotyczyć niekorzystnych warunków atmosferycznych — niska temperatura, brak deszczu lub przeciwnie — nadmierne opady. Częstą przyczyną niepowodzeń w uprawie kukurydzy są choroby grzybowe. Wyróżnia się głównie choroby wywoływane przez grzyby, np. głownię kukurydzy, zgorzele siewek oraz fuzariozę. Wybór odmian odpornych może znacząco wpłynąć na jakość plonu. Zabiegi z wykorzystaniem środków ochrony roślin pomogą zwalczyć choroby grzybowe oraz insekty.

Kukurydza jest rośliną, która nie lubi zachwaszczenia, zwłaszcza w pierwszych tygodniach wzrostu. Z racji tego, że kukurydza jest rośliną jednoliścienną, w uprawach stosuje się środki do zwalczania chwastów dwuliściennych. Kolejnym problemem, z którym muszą mierzyć się rolnicy, jest wyleganie się roślin.

Wyleganie jest zjawiskiem niekorzystnym, pod wpływem swojego ciężaru rośliny pochylają się w stronę podłoża. Powoduje to niszczenie kolb, zwiększa wilgotność nasion, co może skutkować pojawieniem się chorób grzybowych. Dostępne są skuteczne środki chemiczne, którymi są inhibitory hormonów wzrostu. Regulatory wzrostu zapobiegają nadmiernemu wydłużaniu się pędów, dlatego rośliny są niższe, mają zwarty pokrój.

Odpowiadając na pytanie, dlaczego kukurydza nie rośnie, należy mieć na uwadze również wymagania pokarmowe rośliny. Substancje odżywcze dostarcza się za pomocą nawozów doglebowych oraz dolistnych. Kukurydza wymaga sporych dawek makroelementów, nawóz stosuje się w dwóch lub trzech dawkach.